از دست‌ رفتنِ کنترل؟ حاکمیت در عصر جهانی‌شدن

ساسکیا ساسن/ مترجم: محمود ایرانی فرد

کتاب از دست رفتن کنترل؟ حاکمیت در عصر جهانی شدن توسط انتشارات قصیده-سرا با ترجمه محمود ایرانی فرد منتشر شد

**

ساسکیا ساسن، استاد دانشگاه کلمبیا، ازجمله نظریه­‌پردازان جامعه، سیاست و اقتصاد است که به سبب توانایی­های فردی و برخورداری از تجارب پژوهشی و علمی، در بسیاری از کشورها، بنیادها و دانشگاه­ها سخنرانی کرده و در پروژه­‌های متعدد شرکت داشته است. برخورداری از تجربۀ عملی در مجاورت دانش قابل توجه از روندهای سیاسی-اقتصادی-حقوقیِ بین­ المللی و جهانی، بسیاری از متفکرین را متوجه نتایج کارهای وی ساخته است. شهرهای جدید و متروپل­های جهانی، مهاجرت، حقوق، حق­های فردی، مناسباتِ سرمایه ­داری، مقولاتی هستند که وی به­ طور پیگیر در آثار و فعالیت­هایش به آنها پرداخته است.

در متن حاضر ساسن کوشیده است تا قوام‌­یابی صورت­بندی جدید جهانی در دهۀ ۱۹۹۰ را در سه لایۀ درهم­ تنیدۀ حقوقی، اقتصادی و سیاسی بررسی کند. متن نخستین بار در ۱۹۹۵ و بار دیگر در ۲۰۱۵ منتشر شده است. تجدید چاپ این کتاب بی­‌دلیل نبوده است. امروز با وضعیتی جهانی مواجه هستیم که برای تحلیل و فهم آن ناگزیر از شناخت سرچشمه ­هایش خواهیم بود. آنچه که امروز می­تواند نمودار خشونتِ سیستمی در سطح جهان باشد، در خلأ فهم آغازهای تاریخِ امروز، احتمالاً برای ما پیامدی جز اعوجاج در تحلیل وضعیت نخواهد داشت.

«دولت و جغرافیای جدید قدرت»، «در بابِ شهروندیِ اقتصادی» و «مهاجرت نظم جدید را محک می­زند»؛ سه بخش اصلی هستند. به ویژه در بخش سوم کتاب مسائلی مطرح می­شود که با توجه به رویدادهای چند سال اخیر خاورمیانه و موج مهاجرین به اروپا می­تواند جالب توجه باشد. در مجموع، محتوای کتاب مباحث مورد علاقۀ پژوهشگران و دانشجویان حوزه­‌های اقتصاد سیاسی، حقوق و سیاست بین ­الملل و جهانی­‌شدن را دربرگرفته است.

ساسکیا ساسن(۱۳۹۵)، از دست رفتن کنترل؟ حکومت در عصر جهانی شدن، مترجم: محمود ایرانی فرد، انتشارات: قصیده-سرا (۱۹۰ ص – ۱۲ هزارتومان)

** محمود ایرانی فرد، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*