اخلاق انتخاباتی در ایران

دکتر عباس منوچهری

به همراه فایل صوتی

به گزارش کنج قلندری نشستی با عنوان «انتخابات اخلاقی و اخلاق انتخاباتی» به همت انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. یکی از این سخنرانان دکتر عباس منوچهری بودند که فایل صوتی ایشان با عنوان «اخلاق انتخاباتی در ایران» در ذیل قرار داده شده است.

 

 

قسمت دوم

Leave a comment

Your email address will not be published.


*