فایل صوتی نشستِ علمیِ «توسعه بدون علوم انسانی؟!»

نشست علمی «توسعه بدون علوم انسانی»

به گزارش کنج قلندری، مرکز پزوهشی توسعه علوم اجتماعی آفرینش در نخستین نشست‌های علمی خود با عنوان «توسعه بدون علوم انسانی؟!» دیروز مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار شد. نخستین سخنران جناب آقای دکتر مرتضوی، ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران-جنوب، بود که شرحی از چگونگی مراحل تاسیس و ضرورت چنین مرکزی برای بررسی مسائل مهم فکری کشور ارائه نمودند و در ادامه آقایان دکتر، زاهدی مازندرانی، عباس منوچهری، سراج و دکتر شفقی هرکدام به بررسی نسبت میان توسعه و علوم انسانی از منظری گوناگون پرداختند و سپس اساتید و دانشجویان در قسمت پرسش و پاسخ به گفت‌وگو پرداختند. در ذیل فایل صوتی این نشست مهم قرار داده شده است و مخاطبین محترم را به شنیدن آن دعوت می‌نماییم.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*