درسگفتار؛ هایدگر(۱) پدیدارشناسی، کانت، و هستی شناسی بنیادین، دکتر شهریار شفقی

به گزارش کنج قلندری به نقل از مهر؛ گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درسگفتار هایدگر(۱) را با سرفصل های پدیدارشناسی، کانت و هستی شناسی بنیادین برگزار می کند.

این درسگفتار با ارائه شهریار شفقی متخصص فلسفه قاره‌ای و مدرس دانشگاه های امریکا و ایران در ۴۵ ساعت(۱۵ جلسه ۳ ساعته) سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان ۶۴ غربی برگزار می شود.  نخستین جلسه این دوره آموزشی از ۱۱ آبان ماه برگزار می شود.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*