نئولیبرالیسم و فاشیسم؛ فایل صوتی سخنرانی یوسف اباذری در روز جهانی فلسفه

فایل صوتی سخنرانی یوسف اباذری در روز جهانی فلسفه-۲۴ آبان

ترامپ، جهان و نئولیبرال های وطنی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*