اخلاق انتخاباتی

اخلاق انتخاباتی در ایران(قسمت دوم)

به همراه فایل صوتی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ // ۰ Comments

به گزارش کنج قلندری نشستی با عنوان «انتخابات اخلاقی و اخلاق انتخاباتی» به همت انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. یکی از این سخنرانان دکتر قانعی راد بودند که فایل صوتی ایشان با عنوان «اخلاق انتخاباتی در ایران» در ذیل قرار داده شده است. [...]

اخلاق انتخاباتی در ایران

به همراه فایل صوتی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ // ۰ Comments

به گزارش کنج قلندری نشستی با عنوان «انتخابات اخلاقی و اخلاق انتخاباتی» به همت انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. یکی از این سخنرانان دکتر عباس منوچهری بودند که فایل صوتی ایشان با عنوان «اخلاق انتخاباتی در ایران» در ذیل قرار داده شده [...]