اخلاق و روشنفکری

اخلاق و روشنفکری در برابر ابتذال

۱۱ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

** بدون شک بررسی رابطه اخلاق و روشنفکری به عنوان دو مقوله مستقل و گاهاً مکمل همدیگر، در چهارچوب یک نظام اجتماعی تقریباً تعریف شده انجام بگیرد اما تلاش برای رهایی از اخلاق به بهانه روشنفکری، در سیطره نظام اجتماعی بدون شک غریب و نامانوس به نظر می رسد. در اینکه اخلاق و روشنفکری مفاهیم و واقعیاتی هستند که لازم است برای بررسی انها در [...]