اصل 56

پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت دوم: دکتر داود فیرحی)

۱۵ آذر ۱۳۹۵ // ۰ Comments

دکتر فیرحی: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می­کنم خدمت حُضار ارجمند و خوشامد می­گویم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هاشمی و همین طور دوست عزیزمان جناب آقای دکتر حبیب ­زاده. من سه نکته مقدماتی را عرض می­کنم که مربوط به قانون اساسی هست و دیدگاه­های مرحوم شهید بهشتی تا اینکه اساتید محترم بیشتر بحث را پیش ببرند. نکته­ ی اول [...]