ترکیه

سرکوب بی‌اثر

۲۴ مهر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

رئیس‌جمهور ترکیه بایستی از تحت فشار قرار دادن کردها دست کشیده و به دنبال بازگشایی گفتگوهای صلح با آنها باشد. برای سال‌های بسیاری، دستورالعمل ترکیه برای مبارزه با ناسیونالیسم کردی، امتناع از پذیرش وجود کردها بوده است. حتی تبلیغات دولتی ترکیه در مبارزه نیروهای نظامی ترکیه با حزب کارگران کردستان (PKK)، مدعی بودند که، کردها به عنوان [...]

روایت ازلی- جاویدانگارانه از هویت ملی

مطالعه موردی ترکیه(قسمت اول)

۳۰ آذر ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** درخصوص منشاء پدیده هویت ملی، ما بین صاحب نظران علوم اجتماعی اختلاف نظرهای عمده ای وجود دارد. در این زمینه، نظریات مختلفی برای بحث در خصوص مقولاتی چون ملت، هویت ملی و ناسیونالیسم مطرح شده اند. پژوهشگران مختلف نیز، هریک دسته بندی های متفاوتی از این نظریات ارائه کرده اند. مثلا دیوید براون[۱] در کتاب خود از سه رهیافت ازلی انگاری[۲]، [...]

معمای جنبش خدمت ( فتح الله گولن در ترکیه )

۴ مرداد ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** طرح مساله : جنبش گولن یکی از جنبش‌های فعال اسلام‌گرا در ترکیه از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا به امروز بوده است. جنبش دارای میلیون‌ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی، فرهنگی، سرمایه‌ای عظیم و رسانه‌های متعددی در ترکیه و عرصه بین‌المللی است. بعد از گسترش فعالیت‌های جنبش به آسیای میانه و اروپا و آمریکا، امروزه به جنبشی فراملی تبدیل [...]