حق آموزش رایگان

حق آموزش رایگان و تامین هزینه‌های مدارس

۱۹ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

مقدمه درباره انبوه مشکلات و نارسایی های حوزه ی آموزش و پرورش، تاکنون مطالب بسیار زیادی بیان شده و بازگویی این مشکلات و پرداختن به همه  آنها، هدف و مراد این نوشته نیست و تنها به یک یادآوری قانونی، می پردازد و آن اینکه مسئولیت و وظیفه تامین  منابع، بودجه ی آموزش، تأمین هزینه ها ی سرانه  مدارس و هزینه تعمیر و نگهداری موسسات نظام [...]