حوزه و دانشگاه

از حُجره تا کالج

گفتاری در نسبتِ حوزه و دانشگاه

۲ دی ۱۳۹۶ // ۰ Comments

یگانه معنای محصّل وحدتِ حوزه و دانشگاه از دید من آن است که دانشگاهیان دین‌­پژوه و دین‌­پژوهان دانشگاه‌­دیده و یا دستِ کم آشنا با زیر و بم تألیف و تصنیفِ پژوهش روشمند(متدیک) و رهگشا، برای ارتقای دانش و بینش در جامعه و جامعه‌­ی دانشگاهی یاری رسانند. بزرگ­ترین تهدیدِ این مقصود، آلوده شدنِ حوزه و دانشگاه به سیاست و دانشگاه و حوزه [...]