دانشگاه

دانشگاهی در اتاق شیشه ای

چطور نادید گرفتن دانشگاه به رشد فاشیسم انجامیده است؟

۶ دی ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** دانشگاه نهاد مدرنی است که جای انواع سیستم های آموزش سنتی را گرفته است، پایگاهِ مهارت افزایی نوین. پیش از قرن بیستم، زنان و مردان تا هژده سالگی عمدتا تشکیل خانواده داده بودند و وارد چرخه ی تولید شده بودند. دانشگاه اما این فرایند را به تاخیر می اندازد. اما بیش و پیش از آن دانشگاه، شکلی از سیستم کنترل بدنها در جهان مدرن است. در واقع [...]

بحران صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

در حالی که مدت کوتاهی تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نزدیک به نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌های ایران در سال تحصیلی آینده خالی خواهد ماند. آمار دقیقی از میزان صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های ایران در دست نیست، اما محمد حسن امید رئیس دانشگاه علمی و کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [...]