دموکراسی

پوپولیسم و دموکراسی

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ // ۰ Comments

رابطه پوپولیسم و دموکراسی، یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که در جامعه شناسی سیاسی، همواره منشاء آراء و نظریات ضد و نقیضی بوده است. این بحث در دهه های اخیر نیز، به واسطه نضج گیری جنبش ها و احزاب پوپولیست راست افراطی در صحنه سیاسی دموکراسی ها، بیش از گذشته، در محافل آکادمیک غربی مناقشه برانگیز گشته است. برخی از صاحب نظران این حوزه [...]

پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت چهارم؛ دکتر محمدجعفر حبیب زاده)

۱۷ آذر ۱۳۹۵ // ۰ Comments

بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک استاد گران قدر مرحوم دکتر شهید بهشتی و تشکر از دوستان و همکارانی که در این جلسه حضور یافتند و کسانی که متولی تشکیل این جلسه شدند. آقای دکتر هاشمی هم به اقتضای سن و هم اقتضای حضوری که قبل و بعد از انقلاب و اُنسی که با مرحوم دکتر بهشتی داشتند توضیحات جامعی در مورد خصوصیات اخلاقی و مدیریتی و [...]