دولت اسلامی شام و عراق

صنعت خشونت

۱۹ تیر ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** مقدمه به رغم روایت آنتوان دو سنت آگزوپری که می‌گفت: «واقعیت‌های جدید همواره در سرداب‌های خشونت ساخته و پرداخته می‌شوند»، گویا حق به جانب روی پیرسون در «معمای زور» است که بارها تکرار می‌کند: زور، به مخالفان خود، قدرت می‌بخشد، مخالفت علیه خود را برمی‌انگیزد و در نهایت باعث زوال خود می‌شود. اکنون و در شرایطی که داعش ترس را به [...]