دکتر سیدمحسن علوی‌پور

روز تنهایی دیکتاتورها

گفتاری در باب برکناری رابرت موگابه

۳۰ آبان ۱۳۹۶ // ۰ Comments

** رابرت موگابه از رهبران جنبش رهایی‌بخش علیه استعمار انگلستان در کشوری بود که به خاطر معادن طلا از جمله ثروتمندترین مناطق قاره آفریقا به شمار می‌رود. در پی پیروزی جنبش استقلال‌طلبانه نیز طبیعی بود که موگابه با آن رشادت‌های فراوان و رنج‌های مکرر در این راه، قدرت را در کنار دیگر همراهان آزادی‌خواه در دست گیرد و برای التیام [...]

وحشت زندان سکندر

موضوعِ سپنتا نیکنام و تزلزل در عقلانیت جمعی ایرانی

۷ آبان ۱۳۹۶ // ۱ Comment

** برای پژوهشگران اجتماعی همواره این پرسش مطرح است که چرا و چگونه یک رخداد می‌تواند به موضوعی برای تحقیق و یا مسئله‌ای فراگیر تبدیل شود. در واقع، تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای درجه‌ای از نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد که موضوع عدالت‌جویی و قضاوت اخلاقی مبتنی بر انصاف را به مثابه مسئله‌ای معرفتی در پیش دیدگان اعضای جامعه قرار [...]

خفه کردن صدای تراژدی

یادداشتی درباره نمایش «شرقی غمگین»

۴ شهریور ۱۳۹۶ // ۱ Comment

** از دوران باستان، نیاز انسان به درک موقعیت‌های دشواریاب و فهم همدلانه از اینکه چنین موقعیت‌هایی برای دیگران نیز با شدّت و حدّتی متفاوت ممکن است، به شکل‌گیری صورتی از اجرای ادبی به نام تراژدی رهنمون شد. در تراژدی، بیننده شاهد سرنوشت تلخ کسی است که با وجود سرمستی از رخدادهای نیک، ناگهان خود را با حقیقتی تلخ روبه‌رو می‌یابد که [...]