دکتر محمدجعفر حبیب زاده

پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت چهارم؛ دکتر محمدجعفر حبیب زاده)

۱۷ آذر ۱۳۹۵ // ۰ Comments

بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک استاد گران قدر مرحوم دکتر شهید بهشتی و تشکر از دوستان و همکارانی که در این جلسه حضور یافتند و کسانی که متولی تشکیل این جلسه شدند. آقای دکتر هاشمی هم به اقتضای سن و هم اقتضای حضوری که قبل و بعد از انقلاب و اُنسی که با مرحوم دکتر بهشتی داشتند توضیحات جامعی در مورد خصوصیات اخلاقی و مدیریتی و [...]