دکتر نجف زاده

گزارشی تحلیلی از همایش «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» (۵ اسفند ۱۳۹۵)

با تاکید بر صحبت های دکتر محمدرضا تاجیک و دکتر رضا نجف زاده

۷ اسفند ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** به همت انجمن علوم سیاسی ایران در آخرین ماه سال جاری همایش مهم و قابل توجهی با عنوان «وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر» برگزار شد. این همایش که دهمین همایش سالانۀ انجمن علوم سیاسی ایران محسوب می­شود با استقبال بسیار خوب دانشجویان و اساتید این رشته مواجه شد. دلیل عمدۀ این استقبال شاید موضوعی است که قرار بر بررسی آن از جنبه ­ها و [...]