سرمایه داری

مصائب کولبران؛ گفتاری در توسعه ناموزون نظام سرمایه‌داری

۴ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

اگر بتوان آن دسته از نویسندگان بزرگ قرن بیستم را که از رنج طبقه‌ی کارگر قلم زده اند، دوباره زنده کرد، نمی دانم کدام بخش از زندگی فلاکت بار “کولبران” را به رشته تحریر در خواهند آورند! جامعه ما بر حسب عادت، برای قشر کارگر تنها ترحم می خرد. اما من به دنبال برانگیختن حس ترحم شما نیستم؛ فقط می خواهم از این طریق نمونه ای از روش های [...]

مروری بر کتاب رسانه ها و مدرنیته؛ (قسمت سوم)

۱۷ آبان ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** فصل ۵: جهانی‌شدن ارتباطات فرایند جهانی‌شدن یکی از ویژگی‌های متمایز جهان مدرن است. منشأ آن را باید در توسعه تجارت در اواخر قرون‌وسطی و اوایل دوره مدرن ردیابی کرد. پیش از قرون‌وسطی بیشتر داد و ستدها خصلت محلی داشت اما در اواخر قرن ۱۵ و اوایل قرن شانزده ماهیت تجارت تغییر یافت و شمار اندکی از ملل دریانورد از ملل اسپانیا، هلند، [...]