سیاسی ترین کارگردان ایران

در سوگ سیاسی‌ترین کارگردان سینمای ایران: پایان شعر برف و سپیدار

۱۹ تیر ۱۳۹۵ // ۱ Comment

** درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان شهیر ایرانی طبعا با واکنش متنوع و متکثر، از شهروندان عادی گرفته تا اهالی سیاست و هنرمندان و دیگران،‌ مواجه شد. بی‌تردید مواردی مانند هویت بین‌المللی بخشیدن به سینمای ایران، ساخت شاعرانه فیلم‌ها و ایجاد گفتمان جدید در بهره‌مندی از نابازیگران مهم‌ترین نکاتی بوده است که از سوی این واکنش‌گران [...]