شاپور سلیمی

معمای جنبش خدمت ( فتح الله گولن در ترکیه )

۴ مرداد ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** طرح مساله : جنبش گولن یکی از جنبش‌های فعال اسلام‌گرا در ترکیه از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا به امروز بوده است. جنبش دارای میلیون‌ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی، فرهنگی، سرمایه‌ای عظیم و رسانه‌های متعددی در ترکیه و عرصه بین‌المللی است. بعد از گسترش فعالیت‌های جنبش به آسیای میانه و اروپا و آمریکا، امروزه به جنبشی فراملی تبدیل [...]