شهریار شفقی

قدرت، فرهنگ و روشنفکران

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ // ۰ Comments

اخیراً (۲۸ فوریه ۲۰۱۷) مقاله‌ای در تارگاه thephilosophicalsalon.com به قلم گابریل راکهیل به چاپ رسید با عنوان «The CIA Reads French Theory: On the Intellectual Labor of Dismantling the Cultural Left».[۱]  که به فارسی می‌توان اینگونه ترجمه کرد: «سازمان سیا نظریه فرانسوی می‌خواند: کوشش روشنفکرانه‌ی برچیدن بساط چپ فرهنگی». ترجمه این مقاله در ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ در روزنامه شرق به چاپ رسید.[۲]  [...]

شهریار شفقی

آموزش رایگان

زیرتیتر

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

هر کشور تا آن اندازه که ۱) پیچده باشد و پیچیدگی را ارزش و هدف بداند؛ ۲) مردم آن نسبت به دیگر نیروهای غیررسمی، قوی باشند؛ و ۳) به اصل بنیادین «رشد من در گرو رشد و پیشرفت دیگری است» چه آگاهانه و چه ناآگاهانه معتقد باشند، در آن کشور آموزش و پرورش رایگان خواهد بود.  علاوه براین، مسکن حداقلّی نیز رایگان خواهد بود، و همه برخوردار از دستمزد [...]