صندلی خالی

بحران صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های ایران

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

در حالی که مدت کوتاهی تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نزدیک به نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌های ایران در سال تحصیلی آینده خالی خواهد ماند. آمار دقیقی از میزان صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های ایران در دست نیست، اما محمد حسن امید رئیس دانشگاه علمی و کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [...]