فرصت‌سازی شغلی

فرصت‌سازی شغل؛ بحثی استراتژیک

۵ دی ۱۳۹۶ // ۰ Comments

شغل از نظر لغوی به معنی عمل و فعل و کردار است و در اصطلاح مرسوم، فعالیتی است پیوسته و دنباله دار که به تولید کالا و ارائه خدمات منجر می شود و در برابر انجام دادن آن به شاغل دستمزد و حق الزحمه تعلق می گیرد. فرایند ایجاد شغل برای افراد و تثبیت آنها در فرصت های شغلی بوجود آمده غالبا یک فرایند زمانبر و چند وجهی است که به عوامل داخلی[فردی] [...]