فرهنگ و توسعه

فرهنگ و توسعه

۲۹ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

مفهوم فرهنگ تا دهه­‌ی ۱۹۸۰ یکی از اجزای نظری بسیار مهم نظریه­‌ی مدرنیزاسیون به شمار می­رفت اما با این وجود به ندرت مورد واشکافی قرار می­گرفت. توسعه، با مدرنیزاسیون همسان پنداشته می­شد و آن را به لحاظ فرهنگی، فاقد بار ارزشی می­دانستند به این معنا که هر کس و در هر کجا [فارغ از فرهنگی که دارد] می­تواند مدرنیزاسیون را تجربه کند. (Watts, [...]