قادر نیازی

اخلاق و روشنفکری در برابر ابتذال

۱۱ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

** بدون شک بررسی رابطه اخلاق و روشنفکری به عنوان دو مقوله مستقل و گاهاً مکمل همدیگر، در چهارچوب یک نظام اجتماعی تقریباً تعریف شده انجام بگیرد اما تلاش برای رهایی از اخلاق به بهانه روشنفکری، در سیطره نظام اجتماعی بدون شک غریب و نامانوس به نظر می رسد. در اینکه اخلاق و روشنفکری مفاهیم و واقعیاتی هستند که لازم است برای بررسی انها در [...]

تکدی‌گری: جامعه‌گریزی ارگانیک مبتنی بر غیاب “من” ارادی

۶ آبان ۱۳۹۶ // ۰ Comments

** با رواج تکدی­گری در جامعه ما، به صورتی که می بینیم تصور نمی شود که به تعریف آن نیازی داشته باشیم، آنچه که باید به آن توجه کرد بیشتر علت شناسی و چاره آن است. در اینکه تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی برای فرد و جامعه دارد نباید شک کرد. همچنانکه می دانیم بخش وسیعی از مطالعات اختصاص یافته به این مورد و دیگر آسیبهای اجتماعی، شاید بیشتر [...]