قرون وسطا و عصر روشنگری

رمان و فلسفه

۲۲ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

۱– این که فکر کنیم در دوره ای کسانی به نام رمان نویس در دنیا پیدا شدند و با ذهن و ایده خود بر دنیا تاثیر گذاشته اند به خاطر این است که دچار ذهنی ایده آلیسم گرا شده ایم، مثلا فکر می کنیم که دکارت بنیانگذار تمدن جدید است. اما، آیا اساسا چنین چیزی که شخصی با ذهنیات خاص خودش بتواند تغییری در تاریخ هستی اجتماعی ایجاد کند درست است؟ باید [...]