محمد عبداله‌پور چناری

ملاحظاتی چند در باب آموزش در ایران امروز

۱۹ شهریور ۱۳۹۵ // ۰ Comments

** امروزه آموزش و نهاد علم‌آموزی در ایران معاصر دستخوش معضلات عدیده‌ای شده، به صورتی‌که آن فقط محدود به علم نشده بلکه عالِم و معلوم را نیز دربرگرفته است. گسترش این معضلات سبب شده که علم‌آموزی به عنوان یک فضیلت تبدیل به ضد ارزش شود، یعنی رذیلت. این‌ تهی‌شدن علم و عادی‌شدن رذیلت ریشه در نهاد انسان ایرانی معاصر دارد تا اسبابی [...]