مرتضی بحرانی

از تبعید تا بطالت

۱۷ مرداد ۱۳۹۵ // ۱ Comment

**   جورج لامینگ در مقام نویسنده‌ای دارای ادبیات پسااستعماری، نکاتی چند در باب تبعید دارد.[۱] می‌توان با بسط نکات وی، وضع کنونی خود را از یک منظر این‌گونه توصیف کرد: تبعید به معنای عدم تعلق به آن‌چه هست، و عدم امکان احساس تعلق به آن‌چه در جریان شدن است، و تبعید به معنای عدم عضویت واقعی (همراه با مشارکت و درگیرشدن) در اجتماعی که [...]