نگاه پدیدارشناسانه

نقد و بررسی کتاب «مشرکی در خانواده پیامبر»

داستان عاشقانه زندگی ابوالعاص و زینب(دختر پیامبر)؛ حسن محدثی و بیژن عبدالکریمی(قسمت دوم)

۱ آذر ۱۳۹۶ // ۰ Comments

نقاط مبهم کتاب ۱- رهایی از دام به بهای توجیه دام های دیگر بطور خلاصه اگر یک فیلسوف نام آشنا بخواهد از طریق گمانه هایی[۱] مانند آنچه در صفحه ۸۴  کتاب آمده است: «اما این ها همه حدس و گمان است و ما دقیقا نمی دانیم براستی چرا و به چه دلیل ابوالعاص در جنگ علیه پیامبر و مسلمانان شرکت جست و تعارض حضور او در جنگ بدر با فداکاری های عظیمش در [...]

نقد و بررسی کتاب «مشرکی در خانواده پیامبر»

داستان عاشقانه زندگی ابوالعاص و زینب (دختر پیامبر)؛ حسن محدثی و بیژن عبدالکریمی(قسمت اول)

۲۹ آبان ۱۳۹۶ // ۰ Comments

زینب دختر بزرگ پیامبر و خدیجه بود. او با پسر خاله اش ابوالعاص ابن ربیع ازدواج کرد. ابوالعاص به بازرگانی اشتغال داشت و در زمره افراد امانت دار، شجاع و آزاده ای محسوب می شد که طبیعتی والا و منشی محکم و استوار داشت. وقتی پیامبر اسلام از جانب خدا ماموریت یافت تا کلمه توحید را بصورت علنی اعلام کند، ابوالعاص به اسلام نگروید و به روش [...]