وال‌استریت

از وال‌استریت تا قدس

۳ دی ۱۳۹۶ // ۰ Comments

هفت سال جنگ در منطقه و تحقق اهداف آمریکا حدود هفت سال پیش سال ۲۰۱۰ در کشورهای اروپایی و آمریکا موج عظیمی از نارضایتی‌های مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی موجود در کشورهایشان شکل گرفت، این موج عمومی با تظاهرات گسترده و سراسری فرانسه در اکتبر ۲۰۱۰ آغاز شد. موج این اعتراضات به کشورهای دیگر اروپایی ازجمله یونان، اسپانیا، فرانسه، آلمان و [...]