وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران

مهاجرین افغانی؛ فایل صوتی یوسف اباذری در جلسه دفاع

۲۸ آبان ۱۳۹۵ // ۳ Comments

جلسه دفاع  دکتر آرش صدر اصفهانی که جهت دریافت مدرک دکتری تخصصی جامعه شناسی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. موضوع پایانامه بررسی وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران بود. اهمیت موضوع به دلیل پروبلماتیزه کردن مبحث پناهندگان افغانستانی در ایرانی است. در زیر فایل صوتی از این دفاعیه که با حضور دکتر پرویز [...]