ستادیو وب از آینده!

سازنده‌ی سرویس‌های مدیریت شده‌ی برپایه وب.

چرا کنج؟

ما یک استارتاپ جوان٬ پرشور و هسته‌گرا بر برآوردن روکردهای بی‌همتا در وب می‌باشیم. راهکارهای ما با هدف ایجاد بهترین بازده نگاریده شده. این پروسه با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها در سوی کاهش اندازه Bundle های سمت کاربر و کاهش زمان پروسس در سمت سرور می‌باشد.

درازای رندر

بیشتر بهتر می‌باشد
Partial Rendering

25 x

Complete Rendering

20 x

Other Solutions

با بهینه‌سازی‌های ما، می‌توانیم تندی رندر صفحه را تا ۲۵ برابر بهبود دهیم که نگهداری مشتری شما را بهبود می‌بخشد و هزینه میزبانی سرویس‌های شما را کاهش می‌دهد.

سایز کتابخانه سمت کاربر

کمتر بهتر می‌باشد
Preact - Our preferred solution

153 kb

React

276 kb

Angular

280 kb